Make your own free website on Tripod.com
2001. április 2, hétfő
2Móz 9,1-7.

A MEGKEMÉNYEDETT SZÍV

Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. (Ez 36,26)

A hó alatt odakinn a talaj fagyott és kemény. Az ősszel eldugott sárga nárcisz hagymái mélyen a felszín alatt nyugszanak a szunnyadó gyökértörzsek mellett, amelyek egy napon majd ragyogó színekben pompázva bújnak elő. De mindaddig csak rejtett, lehetséges virágok maradnak, amíg a talaj hideg és kemény.
Milyen gyakran hasonló a mi szívünk is a kemény talajhoz! Bennünk van a lehetőség az igazi szeretetre, szépségre, bölcsességre, de elmarad a virágzás, amíg a szívünk kemény. Elzárjuk magunkat Isten erejének napsugaraitól, és soha nem fogjuk megvalósítani mindazt, amik lehetnénk környezetünkben, kapcsolatainkban és saját életpályánkon – hacsak szívünk fel nem melegszik válaszképpen Isten szeretetére.
Az év bármely szakában Isten tavaszának melegsége és fénye felé fordíthatjuk életünket. Mindegy, milyen idősek vagyunk, vagy mennyi ideig szunnyadtak Isten ajándékai megkeményedett szívünkben, Teremtőnk segítségével áttörhetjük a lassan kiengedő talajt, és virágozhatunk küldetésünk szerint.

Imádság: Édesatyánk, puhítsd meg kemény szívünket szereteted melegével. Hadd érezzük jelenlétedet, amikor a növekedés útjára lépünk. Ámen.

Milyen ajándékok szunnyadnak szívedben?

Jewell Willhite (Kansas, USA)
IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK KERESIK A HELYÜKET!


<<-- Előző nap Következő nap -->>2Móz. 9,1-7
Azután azt mondta az ÚR Mózesnek, hogy menjen be a fáraóhoz, és így beszéljen vele: Így szól az ÚR, a héberek Istene: Bocsásd el népemet, hogy szolgáljon nekem! Mert ha nem akarod elbocsátani, és még mindig visszatartod őket, akkor megveri az ÚR a mezőn levő jószágodat, a lovakat, szamarakat, tevéket, marhákat és juhokat: igen nagy dögvész lesz.
De különbséget tesz az ÚR Izráel jószága és az egyiptomiak jószága között, és egy sem pusztul el abból, ami Izráel fiaié. Határidőt is szabott az ÚR: Holnap cselekszi meg az ÚR mindezt az országban. Másnap meg is cselekedte ezt az ÚR, és elhullott az egyiptomiak összes jószága. De Izráel fiainak jószágából egy sem hullott el. A fáraó oda is küldött, és kitűnt, hogy Izráel fiainak a jószágából egy sem hullott el. De a fáraó szíve konok maradt, és nem bocsátotta el a népet.