Make your own free website on Tripod.com
2001. április 5. csütörtök
Jak 2,1-13.

SZEMÉLYVÁLOGATÁS NÉLKÜL

Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja. (Róm 10,12)

Az elmúlt télen gyakran etettük a madarakat és a mókusokat. A két kisgyermekünk is nagyon élvezte, ahogy a kis állatokat figyeltük a konyhaablakon keresztül.
Egyik nap, miután némi eleséget szórtam ki, vártam, hogyan érkezik majd a táplálékért a kék szajkók és pintyek csodálatosan színes kavalkádja. Azonban csak egy zajos seregélycsapat repült oda. Kísértést éreztem, hogy elkergessem őket, de eszembe jutott, hogy a tollas barátainknak szánt tápláléknak olyan feltétel nélkülinek kell lennie, mint Krisztus irántunk való szeretetének. Nem az a legfontosabb szempont, hogy személy szerint ki kapja ajándékainkat, a lényeg az, hogy a szükségben lévőkhöz eljusson.
Hálát adhatunk és dicsérhetjük Istent szeretetéért, mely mindannyiunk számára érvényes, bár érdemtelenek vagyunk rá.
Újra kinéztem az ablakon és egy tucat különböző madarat és néhány mókust láttam. Vidáman eszegették az eleséget, annak rendjemódja szerint.

Imádság: Urunk, add, hogy személyválogatás nélkül tudjunk szeretni, ahogyan te is szerettél minket Fiad, Jézus Krisztus által. Ámen.

Isten feltétel nélküli szeretete mindenkit magába foglal.

Kim Gibbons (Illinois, USA)
IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKET HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ÉRT!


<<-- Előző nap Következő nap -->>Jak. 2,1-13
Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki: „Te ülj ide kényelmesen”, a szegényhez pedig így szóltok: „Te állj oda”, vagy „Ülj le ide a zsámolyomhoz”, nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká?
Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim: vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért. De ti megszégyenítettétek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, nem ők hurcolnak-e titeket törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek? Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az Írás szerint: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!” - helyesen cselekesztek. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény mint törvényszegőket marasztal el titeket. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett.
Mert aki ezt mondta: „Ne paráználkodj!” - ezt is mondta: „Ne ölj!” Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted a törvényt. Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten.