Make your own free website on Tripod.com
2001. április 15. vasárnap
Mk 16,1-8.

MEGBOCSÁTÁS

Menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. (Mk 16,7)

Volt-e valaha olyan érzése: „na, ez a világ legnagyobb kudarca”? Fogadni mernék, hogy Péter így érzett, miután Jézust elfogták. Péter kérkedett Jézus iránti hűségével. Majd néhány órával később hirtelen minden megváltozott.
Péter összeszedte minden bátorságát és követte Jézust. Ezután jött a próba. Néhányan felismerték Pétert, hogy Jézus tanítványa. Ha beismeri, lehet, hogy őt is letartóztatják. Így hát azt is letagadta, hogy ismeri Jézust. Amikor a kakas újra megszólalt, ráeszmélt arra, hogy Jézus előre figyelmeztette őt. A megbánás keserű könnyeit hullatta és elrejtőzött.
Húsvét reggelén hozták a hírt, hogy Jézus feltámadott. Péter hamarosan találkozott a feltámadott Krisztussal. Ez a találkozás reménységet, megbocsátást jelentett Péter számára.
Amikor úgy érezzük, hogy Péterhez hasonlóan cselekedeteinkkel megtagadtuk Jézust, megtapasztalhatjuk azt, amit Péter: Találkozhatunk Jézussal, aki él, szeretetét kínálja nekünk, reményt nyújt, és új életet ad.

Imádság: Köszönjük Jézusunk, hogy reményt, új életet és gyógyulást adsz nekünk. Ámen.

A feltámadott Krisztus megbocsátást és szövetséget kínál, amikor elbukunk.

Harold Guiewotta (Alberta, Kanada)
IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY A MAI NAPON MINÉL TÖBBEN NYERJENEK BŰNBOCSÁNATOT!


<<-- Előző nap Következő nap -->>Mk. 16,1-8
Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor, elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között: „Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?” Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek.
De az így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek.” Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket; és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek.