Make your own free website on Tripod.com
2001. április 22. vasárnap
És 40,28-31.

MEGTANULNI REPÜLNI

Mint mikor a sas kirebbenti fészkét, és fiókái fölött repdes, kiterjesztett szárnyára veszi, evezőtollán hordozza őket. Az Úr vezette egymaga, nem volt vele idegen isten. (5Móz 32,11-12)

Mózes ötödik könyvének írója a fenti képpel Isten munkáját ábrázolja. Képzeljük el, ahogy a felnőtt sas a fiókát gyengéden kilökdösi a fészekből, és a fióka zuhanni kezd, mint egy kő. Az öreg madár a kicsi alá suhan, elkapja, és a saját szárnyain visszaviszi a fészekbe. Ez újra és újra megismétlődik mindaddig, amíg a fiatal rá nem jön, hogy ki kell terjeszteni a szárnyait, és így megtanul egyedül repülni.
A sasfiókákhoz hasonlóan a Biblia szereplői közül többen kimozdultak megszokott, biztonságos „fészkeikből” és valami egészen újat kezdtek. Péternek sikeres halászata, felesége és otthona volt, de élete új irányba terelődött, amikor testvére, András bemutatta őt Jézusnak. Sault, a későbbi Pált, önelégültségéből egy teljesen új életbe vezette Isten, amikor a damaszkuszi úton a feltámadott Úrral találkozott.
Bibliatanulmányozáson és imádkozáson keresztül Isten arra ösztönöz bennünket, hogy a közöny fészkéből kimozduljunk. Így megtanulhatjuk, hogyan lehet igazán szeretni és szolgálni másokat, és felajánlani Isten kegyelmét a világnak.

Imádkozzunk: Szent Istenünk, rázz fel minket ma a közönyünkből. Adj szárnyakat, melyekkel úgy repülhetünk, ahogy te elképzelted azt. Jézus nevében. Ámen.

Milyen irányba terel ma az Úr?

Robert B. Crocker (Illinois,USA)
IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NYUGTALANKODNAK VALAMI MIATT!


<<-- Előző nap Következő nap -->>Ézs. 40,28-31
Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.