Make your own free website on Tripod.com
2001. április 29. vasárnap
Jn 14,1-4.

IGAZI OTTHONUNK

Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?  (Jn 14,2)

Amikor azon a napon a háziúr lesütött szemmel becsengetett, tudtuk, hogy nem jó hírt hoz a számunkra. Sajnálkozva közölte velünk, hogy el kell költöznünk, mert a házat eladták. Habár elismerte, hogy példamutató bérlők voltunk ottlétünk öt éve alatt, ez nem enyhítette a csapást.
Nem először történt ez meg a családunkkal. Már kétszer próbáltunk gyökeret ereszteni valahol, amikor ugyanilyen helyzet állt elő.
Krisztus ígérete megnyugvást jelent számomra. Ő azt mondja, hogy elkészített hely vár ránk a mennyben, amelyet nem lehet eladni. Ebben az otthonban sok hely van és benne örökké Krisztussal fogunk élni.
Kincs számomra ez a bizonyosság. Imádkozom, hogy miközben a Szentlélek vezetésére támaszkodom és megértem, hogy földi életünk során minden átmeneti csupán, ne azzal foglalkozzam, amim nincs. Arra szeretnék koncentrálni, mi az, amivel Krisztus elé állhatok, ha hazahív.

Imádság: Úr Jézus, segíts, hogy megérezzük jelenlétedet, amikor változnak a körülményeink, és hogy bízni tudjunk az ígéreteidben, mert azok jelentik a mi igazi biztonságunkat és otthonunkat. Tudjuk, hogy te, és a te szereteted állandóak a körülöttünk levő változások ellenére is. Ámen.

Krisztus által Istennél állandó otthonunk van.

Glynis M. Belec (Ontario, Kanada)
IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ÚJ HELYRE KÖLTÖZNEK!


<<-- Előző nap Következő nap -->>Jn. 14,1-4
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat.”