Make your own free website on Tripod.com
2001. augusztus 6. hétfő
1Pt 4,7-11.

EGYMÁSNAK SZOLGÁLNI

Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. (1Pt 4,10)

Szépen össze van hajtogatva a terítő, ahogy elindul a gyülekezeti teremből a konyhába, végül kicsúszik kis kezei közül. Mégis büszkén adja át egy közelben állónak, majd visszafutott az asztalokhoz. Boldogan közreműködik, és tudja, hogy ez az ő feladata minden egyes közösségi vacsoránál. Néha segítséget kér a legközelebbi fiataltól, de gyakran egyedül akarja megtenni.
Virginia lányom két és fél éves. Egy ideje már, hogy rábíztam ezt az apró feladatot, így lehet egy szabad percem pár széket felállítani, vagy valakivel elbeszélgetni. Ahogy figyelem őt, eszembe jutnak az apostoli levelek. Ezek mind arról beszélnek, hogy mindnyájunknak vannak ajándékaink, amiket a közösség javára felajánlhatunk.
Azért imádkozom, hogy Virginia mindig megtalálja azt az ajándékot, amit föl tud ajánlani a közösség javára. Imádkozom gyülekezetünkért is, hogy mindnyájan felismerjük, hogyan tudjuk a közösséget építeni, hirdetni Jézus Krisztus örömüzenetét, egymást bátorítani és szeretni, amint Isten szeret bennünket.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy tudjunk mindvégig hűségesek maradni a ránk bízott szolgálatban. Ámen.

Hogyan bátoríthatnék valakit, hogy ajándékait Isten szolgálatára használja?

Avis Hoyt-O’Connor (Kentucky, USA)

IMÁDKOZZUNK GYÜLEKEZETÜNK GYERMEKEIÉRT!


<<-- Előző nap Következő nap -->>1Pt. 4,7-11
Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.