Make your own free website on Tripod.com
2001. augusztus 17. péntek
1Kir 19,9-13.

ISTEN HANGJA

Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! (Ézs 58,9)

Gyermekkoromban két bádogdobozt összekötöttem egy műanyag huzallal, s így készítettem „telefont”, hogy egyik barátommal beszélgetni tudjak. Az igazi telefonnal ellentétben, melyen egyidejűleg hallani és beszélni lehet, a bádogtelefonon csak akkor hallhattam a barátomat, miután befejeztem a beszédet. Sőt akkor is csak úgy, ha teljesen csendben voltam.
Igaz ez az Istennel való kapcsolatunkra is. Csaknem lehetetlen egyidejűleg beszélni, és hallgatni valakire. Nem halljuk Isten szavát, ha állandóan a magunk beszédével vagyunk elfoglalva. Az imádság nem csupán a mi szavainkból áll, hozzátartozik az Isten válaszaira való gondos odafigyelés is. Ha csendben várakozunk, biztosak lehetünk abban, hogy Isten szólni fog hozzánk.

Imádság: Drága Istenünk, csendesítsd le gondolatainkat és szavainkat, csillapítsd le rohanó életünket. Add, hogy csendben legyünk, és hallgassunk, amikor szólsz, Jézus nevében kérünk. A Jézustól tanult imádság szerint hallgass meg minket: „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ámen.”

Isten vezet minket, ha figyelünk rá.

Charles P. Axe (Pennsylvania, USA)
IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK KÉSZEK MEGHALLANI ISTEN SZAVÁT!
<<-- Előző nap Következő nap -->>1Kir. 19,9-13.
Illés bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az ÚR igéje: Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: Nagyon buzgólkodtam az ÚRért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni.
Az ÚR ezt mondta: Jöjj ki, és állj a hegyre az ÚR színe elé! És amikor elvonult az ÚR, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az ÚR előtt; de az ÚR nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett; de az ÚR nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt; de az ÚR nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: Mit csinálsz itt, Illés?