Make your own free website on Tripod.com
2001. augusztus 18. szombat
Lk 19,1-10.

VENDÉG A HÁZADBAN

Jézus így szólt hozzá: ma a te házadban kell megszállnom. (Lk 19,5)

Ezen a héten egy kis füzetet olvastam, ami arról szólt, hogy úgy fogadjuk Jézust az életünkbe, mint ahogy egy vendéget fogadnánk az otthonunkba. Felfigyeltem erre a gondolatra. Jézus a vendégem, aki arra vár, hogy az otthonomban meglátogasson.
Amikor vendégeim vannak, mindig próbálok figyelni az igényeikre. Hánykor fognak felkelni reggel? Milyen ételt készítsek nekik? Hogyan osszam be az időmet, hogy le tudjak ülni beszélgetni velük? A napjaim elfoglaltak, de amikor vendégeim vannak, igyekszem velük minél több időt tölteni.
Sajnos, nem mindig úgy tekintek Krisztusra, mint otthonomban és szívemben megszállt vendégre, nem keresek időt arra, hogy vele lehessek. Ha elhanyagolom a napi csendességet, azt jelenti, hogy mellőzöm Krisztust, pedig ő azért jött, hogy velem legyen, és vár rám. Hogyan változna meg az életem, ha minden este úgy feküdnék le, hogy tudnám, Krisztus korán reggel vár, hogy velem lehessen? Ha tudnám, hogy a vendégem korán felkel, úgy tervezném a reggelemet, hogy ne mulasszak el időt tölteni vele. Nem akarok csalódást okozni az Úrnak, aki vár rám.

Imádság: Uram, nem mindig fogadtalak be téged. Bocsásd meg ezt nekem. Készítsd elő szívemet, hogy naponként tudjak időt tölteni veled. Ámen.

Hogyan tudok időt szánni a Krisztussal való közösségre?

Joan Floyd Rios (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK VENDÉGEKET FOGADNAK!

<<-- Előző nap Következő nap -->>Lk. 19,1-10.
Ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: „Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom.” Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta.
Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: „Bűnös embernél szállt meg.” Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: „Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki.” Jézus így felelt neki: „Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.”