Make your own free website on Tripod.com
2001. augusztus 22. szerda
Róm 8,35-39.

SEMMI SEM VÁLASZTHAT EL

Krisztus lakjék szívetekben a hit által… és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig. (Ef 3,17-19)

Életem egy nehéz szakaszában úgy éreztem, nagy szakadék választ el Istentől. Éppen felhagytam eddigi foglalkozásommal és új hivatást választottam. Valahogy úgy éreztem, hogy vétettem Isten ellen azzal, hogy nem folytattam korábbi munkámat és engedtem, hogy a bűntudat és a kudarc érzése akadály legyen Istennel való kapcsolatomban.
Imádságaim közben nem éreztem Isten jelenlétét. Bibliaolvasáskor a szavak élettelennek és jelentésnélkülinek tűntek. Azután a napi bibliaolvasás során Pál apostol merész kijelentéséhez jutottam: „sem halál, sem élet… sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Róm 8,38-39) Azonnal megkönnyebbülést és felszabadulást éreztem. Leomlottak a bűntudat és kudarc falai, melyek Isten és közöttem voltak.
Sokszor engedjük, hogy az alkalmatlanság érzése eltávolítson Istentől. Pál emlékeztet arra, hogy semmi sem választhat el minket Istennek Jézus Krisztusban megbizonyított szeretetétől.

Imádság: Kegyelmes és örökké szerető Istenünk! Légy közel hozzánk és láttasd meg velünk, hogy semmi sem választhat el szeretetedtől. Jézus nevében kérünk. Ámen.

Isten szeretetétől semmi sem választhat el. Semmi!

Jeff Johnston (Ohio, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ÚJ HIVATÁST VÁLASZTANAK!

<<-- Előző nap Következő nap -->>Róm. 8,35-39.
Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen meg van írva: „Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat.”
De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.