Make your own free website on Tripod.com
2001. augusztus 24. péntek
1Móz 4,6-16 és Ef 4,26-32.

TEDD, AMI HELYES!

Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. (1Móz 4,7)

Nehéz lett a szívem, amint Kain és Ábel történetét olvastam a Bibliában. Életem eseményei ugyanis gyakran hasonlítanak az éppen olvasott bibliai szakaszokhoz. Akkoriban valamiféle nézeteltérés volt bátyám és közöttem. Amikor a fenti igét olvastam, így imádkoztam: „Uram, ez a bátyámról szól. Segíts neki meglátnia, hogy a bűn az ajtaja előtt leselkedik, és uralkodnia kell rajta.”
Aznap egy kicsit később beszélgettem a helyzetemről egyik lelkész barátommal. Azt mondta: „Haragot érzek a szavaidban.” Tétován egyetértettem ezzel a megállapítással, de ugyanakkor úgy gondoltam, jogom van a haragra.
Este, amikor újra elolvastam a verset, végre nem a bátyámat, hanem magamat láttam benne. Így imádkoztam: „Atyám, itt rólam van szó, arról, hogyan leselkedik a bűn az ajtóm előtt.” Könnyek között kértem Istent, bocsássa meg haragos érzéseimet, s szabadítson meg a keserűségtől és az önigazultságtól. A szívemben lévő nehéz kő helyett szeretetet és megbocsátást kaptam.

Imádság: Édesatyám, köszönöm, hogy rámutatsz arra, hogy a csendesség ideje nem arra való, hogy mások megváltoztatására törekedjek, hanem jó lehetőség arra, hogy én megváltozzam. Ámen.

Bibliaolvasás közben azt figyeld, amit Isten neked mond!

Dottie G. Bachtell (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK A HARAGBAN LÉVŐ TESTVÉREKÉRT!

<<-- Előző nap Következő nap -->>1Móz. 4,6-16.
Ekkor azt kérdezte Kaintól az ÚR: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.
Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnak: Menjünk ki a mezőre! Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Akkor az ÚR ezt mondta Kainnak: Hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte: Nem tudom! Talán őrzője vagyok én a testvéremnek? De az ÚR így szólt: Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből.
Ha a földet műveled, nem adja többé neked termőerejét. Bujdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Kain azt mondta az ÚRnak: Nagyobb a büntetésem, semhogy elhordozhatnám. Íme, elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bujdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az ÚR azt felelte neki: Nem úgy lesz! Ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az ÚR Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Ezután elment Kain az ÚR színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre.

Ef. 4,26-32.
„Ha haragusztok is, ne vétkezzetek”: a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek.
Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.
És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.