Make your own free website on Tripod.com
2001. február 15. csütörtök
Olvassuk: Jer 18,1-6.

A GYURMA TANULSÁGA
Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja? (Róm 9,21)

Elsõs osztályomban egyszer valaki elfelejtette lezárni a játékgyurma dobozát. Amikor odaadtam a megkeményedett gyurmadarabokat a gyerekeknek, megpróbálták széttörni, szétmorzsolni, még a földhöz is odavágták. Én azonban arra kértem õket, hogy inkább összeszorított kezükben tartsák a gyurmát, amíg én felolvasok nekik egy történetet. Láttam, ahogy megfeszül a kis kezük, melyben a gyurmát fogták. Az egyik kisgyerek egyre türelmetlenebb lett, és azt kérdezte: “Jó már a gyurma? Elengedhetjük?” Én azt válaszoltam: “Még nem fejezõdött be a történet.”

A trükk persze a kezük melegsége volt. Mire a történet végére értünk, a gyurma lágy és gyúrható lett.

Ahhoz a kisgyerekhez hasonlóan, aki el akarta engedni a gyurmát, mi is gyakran képtelenek vagyunk tovább várni, holott a “történetünk” még nem fejezõdött be. Talán a hitvesünk még mindig hûtlen, a gyermekünk engedetlen, talán egy állandó betegség gyötör már hosszú ideje, vagy nincs betöltetlen állás a munkaerõpiacon. De Isten azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint az agyag a fazekas kezében. Isten használni fog bennünket, ha már készen leszünk, és eljött a megfelelõ idõ.

Imádság: Drága Urunk, segíts türelmesen várni, míg bevégzed munkádat életünkben. Ámen.

Ha engedjük magunkat formálni, Isten egy mennyei terv szerint mintáz meg bennünket.

Gwen Rice Clark (Ohio, USA)


IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI VÁLTOZÁSOK ELÉ NÉZ!


Következõ nap -->>
Jer. 18,1-6
Ezt az igét mondta az ÚR Jeremiásnak: Menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igéimet. Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen dolgozott a korongon. De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített bel?le a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Ekkor így szólt hozzám az ÚR igéje: Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izráel háza, mint ez a fazekas? Így szól az ÚR: Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izráel háza, mint az agyag a fazekas kezében.