Make your own free website on Tripod.com
2001. február 16. péntek
Olvassuk: Bír 14,5-14.

FEJJEL LEFELÉ, KIFORDÍTVA
Isten gyakran felforgatja a dolgok szokásos rendjét. Ki gondolná, hogy az áldás forrása lehet egy emberevõ állat rothadó teteme? Mégis az oroszlán élettelen testét édes méz borította, mely Sámson és szülei eledeléül és öröméül szolgált. Egy másik bibliai történetben (1Kir 17,1-6) Illés prófétát hollók táplálták, amelyek kenyeret és húst hoztak neki reggel és este. A hollók dögevõ madarak, melyek letépik az elpusztult állat húsát, de Isten itt arra használta fel õket, hogy az élõt lássák el étellel.

Néha a legnagyobb áldásokat Istentõl olyan helyzeteken keresztül kapjuk, melyeket, ha lehet, elkerülünk, vagy olyan kudarcok által, melyektõl a leginkább rettegünk, vagy akár olyan emberek révén, akik elõl a legszívesebben kitérünk. Valójában Isten az örök élet elképzelhetetlen gazdagságát egy szörnyûség révén, nevezetesen Jézus kereszthalála által hozta el nekünk.

Imádság: Szeretõ mennyei Édesatyánk, segíts nekünk szembenézni a legnagyobb félelmeinkkel. Segíts nyugodtan áthaladni a kényelmetlen helyzeteken, és csendben maradni azok jelenlétében is, akik felzaklatnak bennünket. Segíts minden helyzetben észrevenni áldásaidat. Ámen.

Isten gyakran szokatlan eszközökkel munkálkodik az életünkben.

                                                     Chris Thron (Texas, USA)
IMÁDKOZZUNK AZ ÉHEZÕ ÉS HAJLÉKTALAN EMBEREKÉRT!


<<-- Elözõ nap Következõ nap -->>
Bír. 14,5-14
Elment tehát Sámson apjával és anyjával együtt Timnába. Amikor a timnai sz?l?khöz értek, egy ordító oroszlánkölyökkel találta magát szemben. Akkor megszállta ?t az ÚR lelke, és kettészakította azt, mintha csak egy kecskegidát szakított volna ketté; pedig semmi sem volt a kezében. De apjának és anyjának nem mondta el, hogy mit csinált. Azután megérkezett, és beszélgetett azzal a n?vel, mivel tetszett az Sámsonnak. Néhány nap múlva ismét eljött, hogy elvegye. Közben letért az útról, hogy megnézze az oroszlán tetemét. Hát az oroszlán hullájában egy méhraj volt és méz! Kiszedte a markába, és míg mendegélt, ette. Odament az apjához és anyjához, nekik is adott, és ?k is ettek. De nem mondta meg nekik, hogy az oroszlán hullájából szedte ki a mézet. Azután elment az apja ahhoz a n?höz. Sámson meg lakodalmat tartott ott, az ifjak szokása szerint. Amint meglátták, harminc v?félyt bíztak meg, hogy legyenek mellette. Sámson ezt mondta nekik: Feladok nektek egy találós kérdést. Ha meg tudjátok fejteni a lakodalom hét napja alatt, és kitaláljátok, adok nektek harminc inget és harminc öltözet ruhát. De ha nem tudjátok megfejteni, akkor ti adtok nekem harminc inget és harminc öltözet ruhát. ?k azt mondták neki: Add el? találós kérdésedet, hadd halljuk! Sámson ezt mondta nekik: Étel jött az ev?b?l, édes jött az er?sb?l. De nem tudták megfejteni a találós kérdést három napon át.