Make your own free website on Tripod.com
2001. február 20. kedd
Olvassuk: Mt 5,13-16.

ÁRNYÉKBAN VAGY FÉNYBEN?

Jézus ezt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága: aki en-gem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossá-ga. (Jn 8,12)

Már huszonöt éve nõtt az udvarunkon egy hatalmas fa, amit végül ki kellett vágnunk, mert már a házunk hátsó falába is ”betolakodott”. Örültünk az új kilátásnak, de csüggedten szemléltük a hátsó szobán-kat, melyet eddig csak a fa árnyékában láttunk. A napfény, melynek most már semmi sem állta útját, felfedte az elhanyagoltságot: pókhá-lók, por, horpadások és karcolások halmozódtak fel az évek során. Sok munka – porszívózás, súrolás és fényezés – árán tudtuk csak a szobát egy kellemes hellyé varázsolni.
Mindez ráébresztett, hogy Isten hirtelen megjelenõ, kellemes fénye felfedi lelkünk elhanyagolt részeit: büszkeségünket, elõítéletünket, önelégültségünket, és sok más jellemhibánkat. Ez arra indít bennünket, hogy bûnvallás által megnyissuk szívünket az Úr elõtt, készek legyünk megváltozni és folyamatosan imádkozni azért, hogy megszabadulhassunk a hibáinktól. Amint engedjük Isten Lelkét munkálkodni az életünkben, hûségesebben tudjuk visszatükrözni Jézus fényét.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy elhoztad Jézust, a világ világosságát az életünkbe. Segíts, hogy felismerjük és leküzdjük hiányosságainkat, hogy jobban tükrözhessük Jézus fényét. Ámen.

Jézus Krisztus fénye mások érdekében tükrözõdik bennünk.

Ursula Thacker (Észak-Karolina, USA)


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK NEHÉZ IGAZSÁGOKKAL KELL SZEMBENÉZNIÜK!

<<-- Elözõ nap Következõ nap -->>
Mt. 5,13-16
„Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetõ el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek elõtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsõítsék a ti mennyei Atyátokat.”