Make your own free website on Tripod.com
2001. július 4. szerda
Mk 4,35-41.

TELJES BÉKE

Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik. (Ézs 26,3)

Néhány évvel azután, hogy Kanadába költöztem, édesanyám meglátogatott Angliából. Együtt töltöttük szabadságunkat Muskokában. Kanadának ezt a részét a köznyelv „az ezer tó vidékének” nevezi. Az egyik nap egy tavaszi esőtől megáradt patak partján sétáltunk, és észrevettünk egy madárkát, amint mozdulatlanul állt egy sziklán a zúgó víztömeg közepén. Úgy tűnt, egyáltalán nem aggasztja a körülötte áramló zuhatag.
„Számomra ez az igazi békesség képe” – mondta édesanyám.
Könnyű békésnek lenni, ha életünk nyugodt mederben folyik, de nem olyan egyszerű megőrizni lelkünk békéjét, amikor a körülmények zűrzavara vesz körül, s háborog a víz körülöttünk. Békességünk lehet azonban, ha emlékezünk arra, hogy a sziklán állunk, – amely Jézus Krisztus – és hitünket, bizalmunkat ebbe vetjük. Így az élet viharai között is nyugalom lehet bensőnkben.

Imádság: Köszönjük, Istenünk, hogy teljes békét adsz nekünk, ha életünket rád bízzuk. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Emlékezzünk mindig a sziklára, amelyen állunk!

Mary Rose French (Ontario, Kanada)
IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEM TALÁLNAK BÉKÉT SZÍVÜKBEN!
<<-- Előző nap Következő nap -->>Mk. 4,35-41.
Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk [Jézus]: „Menjünk át a túlsó partra.” Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen a hajóban volt; de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni.
Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: „Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?” Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: „Hallgass el, némulj meg!” És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: „Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek?” Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: „Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?”