Make your own free website on Tripod.com
2001. július 13. péntek
Ézs 40,27-31.

LEBEGÉS

A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet. (Jn 6,63)

A sógoromnak a vitorlázórepülés a hobbija. Egy vontatórepülő sárkányszerű szárnyaival óvatosan emeli magasba a vitorlázórepülőt. Megtanulta, hogyan lehet a láthatatlan, változékony légtömeget felhasználni a repülésre. Kerüli a leszálló légörvényeket, és igyekszik megtalálni azokat a meleg áramlásokat, hegyi légáramlatokat, amelyek magasabbra emelhetik. Ha megfelelőek a feltételek, órákig tud repülni, mielőtt leszállna.
Vitorlázórepülős tapasztalatai az Ézs 40 képére emlékeztetnek, a sasokra, amelyek erőlködés nélkül szelik át az eget széles, erős szárnyaikkal. Mindannyiszor, amikor az élet leszálló örvényei megpróbálnak összezúzni, örömmel gondolok arra, hogy „akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el” (Ézs 40,31). Ahelyett, hogy a kellemetlenségeken rágódnék, a Bibliámhoz fordulok, hogy felemelő részeket találjak benne. Isten ezek által tart meg a keresztyén élet útján.

Imádság: Urunk, köszönjük szavadban rejlő ígéretedet, amely reménységet nyújt. Ámen.

Melyik igevers ad új reményt és erőt a nehéz időkben?

Jeanne Zornes (Washington, USA)

IMÁDKOZZUNK A REPÜLŐGÉPIPARBAN DOLGOZÓKÉRT!

<<-- Előző nap Következő nap -->>Ézs. 40,27-31.
Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve van sorsom az ÚR előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.