Make your own free website on Tripod.com
2001. július 16. hétfő
Zsolt 46.

NYILVÁNVALÓ SEGÍTSÉG

Én Istenem, én Istenem miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiálltok! (Zsolt 22,2)

Dávid Isten szíve szerint való király volt. De amikor a fia fellázadt ellene, Dávid úgy gondolta, hogy Isten elhagyta. Jézus, miközben a kereszten függött, szintén a 22. zsoltár szavaival panaszkodott Istennek. Ha tragédiákkal szembesülünk, mi is teljes őszinteséggel és bizalommal fordulhatunk Istenhez panaszunkkal.
Emlékszem, én is ezt tettem, mikor úgy éreztem, hogy az élet igazságtalan velem szemben. Miután a középiskolát elvégeztem, édesapám váratlanul meghalt. Úgy gondoltam, hogy ez tanulmányaim végét jelenti, de nem így történt. Isten, aki „biztos segítség a nyomorúságban” (Zsolt 46,1), velem volt. Nigériában főiskolára járhattam, majd Izraelben tanultam tovább. De nem sokkal ezután kitört a háború. Leállt az élet Izraelben. Mielőtt kiálthattam volna, „Én Istenem, én Istenem miért hagytál el?” váratlanul egy ajtó nyílt meg előttem, és az Egyesült Államokban folytathattam tanulmányaimat.
Tanulmányaim befejezése után hazatértem. Két év sem telt el és megválasztottak egyházunk nigériai püspökének. Meg vagyok győződve arról, hogy nem létezik olyan helyzet, melyet Isten ne tudna javunkra fordítani.

Imádság: Áldott Jézus, segíts éreznünk szeretetedet és gondoskodásodat a nehézségek idején. Ámen.

Ami előttünk akadálynak látszik, Isten számára ajtó lehet, melyen keresztül belép az életünkbe.

Sunday Mbang (Nigeria)

IMÁDKOZZUNK NIGÉRIA NÉPÉÉRT!

<<-- Előző nap Következő nap -->>Zsolt. 46.
A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra. [2Krón 20,19]
Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.
Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe;
ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. (Szela.)
Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, A Felségesnek szent hajlékait.
Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve.
Népek háborognak, országok inognak, ha az ÚR mennydörög, megretten a föld.
A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.)
Jöjjetek, lássátok az ÚR tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön.
Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el.
Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld.
A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.)