Make your own free website on Tripod.com
2001. július 18. szerda
Ézs 54,1-8; Zsolt 146.

ISTEN GYÓGYÍTÓ KEGYELME

Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám. (Ézs 61,10)

A dopotta (fejkendő) fontos része a pakisztáni és észak-indiai nők ruházatának. A védelem, a szeretet és a gondoskodás szimbóluma. Nélküle egy asszony ruházata nem teljes. A kendő levétele vagy egy asszony fejének erőszakos felfedése a világnak ezen a részén szégyent és becstelenséget jelent.
Manapság sok nőt meggyaláznak a világon. Gyakran válnak háborúk, diszkrimináció, igazságtalan törvények és szokások áldozataivá, sokszor szenvednek erőszakot etnikai, nemi, vallási hovatartozásuk miatt. A nők méltóság, szeretet, védelem és igaz-ságosság után sóvárognak.
A szeretet Istene különleges gyengédséggel fordul a szenvedők felé. Szereti, és igazsággal ruházza fel a megtört szívűeket, és gyógyulást hoz az erőszakot szenvedőknek. A fejkendő számomra azt a fontos feladatot jelképezi, hogy Isten gyógyító ajándékait megosszuk másokkal, megbékélést hozva a nőknek és az egész meggyötört világnak.

Imádság: Szerető Istenünk, kérünk, különös gondoskodásoddal fedezd be és gyógyítsd meg mindazokat, akikkel rosszul bánnak. Segíts, hogy gyógyító kegyelmedet tovább-adjuk. Krisztus nevében. Ámen.

Isten meggyógyítja sebeinket.

Khushnud Azaria (Kelet-Pandzsab, Pakisztán)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT AZ ASSZONYOKÉRT, AKIK ERŐSZAKOT SZENVEDNEK!

<<-- Előző nap Következő nap -->>Ézs. 54,1-8.
Ujjongj, meddő, aki nem szültél, vígan ujjongj! Örvendj, aki nem vajúdtál, mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak! - mondja az ÚR. [Ézs 49,18-21; 50,1; Gal 4,27] Széles helyet keress sátradnak, feszítsd ki sátorponyváidat teljes szélességükben! Húzd meg köteleidet, erősen verd le cövekeidet! [Zak 2,8-9] Mert jobbra is, balra is terjeszkedni fogsz, utódaid a népek örökébe lépnek, és elpusztított városokat telepítenek be. [Jer 31,38-40] Ne félj, mert nem vallasz szégyent, ne pironkodj, mert nem ér gyalázat! Ifjúkorod szégyenét is elfelejted, özvegységed gyalázatára nem emlékezel többé. [Zsolt 25,7; Ézs 60,4-5; Jer 31,19; 51,5; Hós 2,4-22 ] Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek URa a neve, és aki megváltott, az Izráel Szentje, akit az egész föld Istenének hívnak. Mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt, megszólít téged az ÚR, és mint ifjú menyasszonynak, ha megvetett volt is, ezt mondja Istened: [Ézs 50,1; Jer 2,2-3] Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. [Ézs 60,10; Zak 1,14-17] Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked - mondja megváltó URad. [Zsolt 30,6; Ézs 60,10; JSir 3,31-32]
Zsolt. 146.
Dicsérjétek az URat! Dicsérd, lelkem, az URat!
Dicsérem az URat, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak leszek.
Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani.
Ha elszáll a lelke, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak tervei.
Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az ÚRban van a reménysége,
aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van; ő meg is tart hűségesen mindenkor.
Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az ÚR.
Az ÚR megnyitja a vakok szemeit, az ÚR fölegyenesíti a görnyedezőket, az ÚR szereti az igazakat.
Az ÚR őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet; de a bűnösöket tévútra vezeti.
Mindörökké uralkodik az ÚR, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek az URat!