Make your own free website on Tripod.com
2001. július 21. szombat
Zsolt 19.

TÚLÁRADÓ SZERETET

Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28)

Egyházunk évi konferenciájának öt napja után a testem sajgott és szívem tele volt aggodalommal az emberek és a missziós kötelezettségek miatt. Én lettem a felelőse a konferencián hozott számtalan határozat, döntés megvalósításának. Annyira kimerült voltam, hogy nem láttam Istent. Aztán megérkeztem a tengerpartra, egy kétnapos pihenésre.
Az óceán, a teremtett világ szépségének látványa hatalmas lelki erővel töltött be. A zsoltároshoz hasonlóan megismertem Istent, a Teremtőt. Hálát adtam a teremtett világért és azért a kiváltságért, hogy ismerhetem és szolgálhatom Istent. Hirtelen a fájdalom megszűnt, az aggodalmak és feszültségek elmúltak. Felismertem Jézus szavát, amint azt mondja nekem: „Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk (a madaraknál)?”
Most újra megtanultam, hogy Isten mindeneknek Ura. Isten szeretete, hatalma és kegyelme felülmúlja mindazt, amik vagyunk, vagy amit gondolunk. Ő örömmel fogad mindenkit, aki megfáradt és megterhelt, és megújulást kínál.

Imádság: Teremtő Urunk, segíts, hogy ne tévesszük soha szem elől arcodat, sem országodat. Nyisd meg szemünket és szívünket jelenléted, szereteted és kegyelmességed felismerésére. Ámen.

Mi az, ami megújít téged a megfáradás idején?

 Paulo Lockmann (Rio de Janeiro, Brazília)

IMÁDKOZZUNK A MEGFÁRADT EMBEREKÉRT!

<<-- Előző nap Következő nap -->>Zsolt. 19.
A karmesternek: Dávid zsoltára.
Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny.
Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul.
Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik,
mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak,
amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján.
Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi.
Az ÚR törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az ÚR intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt.
Az ÚR rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az ÚR parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet.
Az ÚR félelme tiszta, megmarad örökké. Az ÚR döntései igazak, mindenben igazságosak,
kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is.
Szolgádat is figyelmeztetik: ha megtartja azokat, jutalma bőséges.
A tévedéseket ki veheti észre? Titkos bűnök miatt ne büntess meg!
A kevélységtől is tartsd távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor feddhetetlen maradok, sok bűntől mentesen.
Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, URam, kősziklám és megváltóm!