Make your own free website on Tripod.com
2001. július 22. vasárnap
1Pt 2,2-10.

ISTEN NÉPE

Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. (1Pt 2,10)

A szamoaiakat mindig is nagy tengerészeknek, a Csendes-óceán hajósainak tartották, akik mindig új partok után kutattak. Őseink szigetről szigetre utaztak a csillagokra, áramlatokra és hitükre hagyatkozva. Mindig az igazságot kerestük, habár szokásaink néha akadályt jelentettek az úton.
A szamoai ember például hajlamos az anyagi javak felhalmozására. Veled is előfordult már, hogy utazásodhoz a szükségesnél több holmit csomagoltál be? A szamoaiaknál ez majdnem mindig így van. Van egy közmondásunk, miszerint „Jobb, ha több van valamiből, mint ha kevés.” Azonban az anyagiak letérítettek minket az igazság ösvényéről.
De végül Jézus Krisztus örömüzenete elérte a mi partjainkat is. Szamoa elhagyta pogány isteneit és szokásait, és magához ölelte Istent, mint egyedüli reménységét. Országunk mottója: „Favaae ile Atuo Samoa.” „Szamoa Istenre épül.” Nem hajózunk többé élet és igazság után kutatva; Jézus Krisztusban már megtaláltuk ezeket. Most már azért utazunk, hogy továbbadjuk Isten ajándékát. Jézus Krisztus evangéliumát.

Imádság: Szerető Istenünk, áldj meg minket Szentlelkeddel. Segíts, hogy hajónk úgy folytassa útját, hogy közben Jézus Krisztust hirdessük a világnak. Ámen.

Még mielőtt elkezdjük kutatni az életet és az igazságot, Isten már keres bennünket.

Sunema F. Auvaa (Szamoa)

IMÁDKOZZUNK SZAMOA NÉPÉÉRT!

<<-- Előző nap Következő nap -->>1Pt. 2,2-10
mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre; mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”; ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az Írásban: „Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg”. Néktek, a hívőknek drága kincs; a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává; azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.