Make your own free website on Tripod.com
2001. június 4. hétfő
Jak 5,13-18.

HATÉKONY IMÁDSÁG

Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért. (Ef 6,18)

Az imádságban eltöltött idő karbantartja Istennel való kapcsolatunkat, és Isten jelenlétét tudatosítja bennünk. Az imádság egy olyan ajándék, amely lehetővé teszi számunkra, hogy Teremtőnk közelében legyünk. Próbáljuk ráhangolni szívünket és gondolatainkat Istenre, így imádságunk híd lesz a menny és a föld között.
A közbenjáró imádságokban mások örömeit és gondjait visszük az Úr elé. Erejét megtapasztaljuk, mert tudjuk, hogy valami fontosat tettünk szeretteinkért és azokért is, akiket nem ismerünk.
Mostanában rájöttem, hogy az imáimba többféle dolgot bele lehet foglalni. Kéréseimben megemlítek néhány általános témát, mint például éhezés, erőszak vagy betegség. Imádkozom egy olyan valakiért, akiről tudom, hogy ezektől a problémáktól szenved, majd imádkozom általában azokért, akik éheznek, vagy azokért, akiket bántalmaznak. Amikor nem tudom, hogy az emberek milyen konkrét problémával küzdenek, azt kérem Istentől, hogy a legnagyobb szükségükben támogassa őket, küldjön nekik segítő és vigasztaló barátokat.

Imádság: Köszönjük, Urunk, az imádkozás erejét és azt, hogy az ima közelebb visz hozzád. Vezess bennünket, hogy a közbenjáró imádság által segíthessünk másoknak. Ámen.

Hogyan imádkozhatnék még több emberért?

Joyce Dahlberg (Minnesota, USA)


IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK KÖZELEBB SZERETNÉNEK JUTNI ISTENHEZ!


<<-- Előző nap Következő nap -->>Jak. 5,13-18.
Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer.
Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését.