Make your own free website on Tripod.com
2001. augusztus 31. péntek
Zsolt 81,5-14.

HALLÓ SZÍV

Bárcsak rám hallgatna népem! (Zsolt 81,14)

Két évvel azután, hogy átadtam életemet Krisztusnak, még mindig nem tudtam, mi Isten terve velem. Az egyik lelki vezetőhöz fordultam tanácsért. Meglepetésemre azt kérdezte: „Milyen az imaéleted?” Azután arról beszélgettünk, hogy mi történik akkor, amikor imádkozunk. Néhány ilyen beszélgetés után így szólt hozzám: „Azt hiszem, jól tudsz Istenhez beszélni, de nem vagyok biztos benne, hogy meg is hallod őt.”
Ettől kezdve elkezdtem figyelni Isten szelíd, csendes hangjára (1Kir 19,12), amint a Bibliában szólt hozzám. Részt vettem az istentiszteleteken, beszélgettem a testvérekkel. Egy hét múlva az egyik gyülekezeti barátom felajánlott egy megüresedett matematika-technika szakos tanári állást az egyházi iskolájukban. Örültem neki, és hálát adtam Istennek, felismerve üzenetét számomra. Attól kezdve igyekeztem kevesebbet beszélni imádságaimban, hogy jobban meghalljam Isten szavát.
Gyakran azt várjuk, hogy Isten jóváhagyja saját terveinket, mintsem az ő terveit akarnánk megérteni. Akkor ismerjük fel az Úr akaratát, ha szoros a vele való kapcsolatunk, és üzenetére várva csendben tudunk maradni. A csendesség felkészít bennünket Isten szavának meghallására.

Imádság: Köszönjük, Istenünk, hogy meghallod imádságainkat. Nyisd meg szívünket és tölts meg Szentlelkeddel. Ámen.

Mi gátol abban, hogy meghalljam Isten szavát?

Fred Borchelt (Massachusetts, USA)
IMÁDKOZZUNK A LELKI VEZETŐKÉRT!
<<-- Előző nap Következő nap -->>Zsolt. 81,5-14.
Mert Izráelnek szóló rendelkezés ez, Jákób Istenének törvénye.
Intelmül adta Józsefnek, amikor Egyiptom ellen vonult. Ismeretlen beszédet hallottam:
Levettem válláról a terhet, keze megszabadult a kosárhordástól.
Hozzám kiáltottál a nyomorúságban, és megmentettelek. Válaszoltam neked a felhőből mennydörgésben: próbára tettelek Meríbá vizeinél. (Szela.)
Hallgass meg, népem, hadd intselek! Bárcsak hallgatnál rám, Izráel!
Ne legyen más istened, idegen istent ne imádj!
Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről. Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm!
De népem nem hallgatott szavamra, Izráel nem engedelmeskedett nekem.
Ezért hagytam, hogy szívük kemény maradjon, és kövessék a maguk tanácsát.
Bárcsak rám hallgatna népem, az én utaimon járna Izráel!