Make your own free website on Tripod.com
2001. július 11. szerda
1Kor 12,12-27.

A VIGASZTALÁS PILLANATAI

Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. (Gal 6,2)

Levelet írtam egy asszonynak, akivel sosem találkoztam. Egy barátomtól hallottam, hogy nemrég halt meg a férje és emiatt nagyon szomorú volt, ürességet érzett. Akkor magam sem értettem, hogy mi késztet arra, hogy így tegyek, de levelet írtam neki, hogy bátorítsam, és imádkoztam érte és kis gyerekeiért. Bízom benne, hogy levelem erőt és vigaszt nyújtott neki.
Amikor valaki meghal, köszönetet mondhatunk az életéért, és azokért az áldásokért, melyekkel életünket gazdagította. Imádkozhatunk a szeretteiért is, akik pótolhatatlan veszteséget éreznek. A Biblia arra tanít, hogy ha segítünk másoknak elhordozni fájdalmukat, Krisztus parancsát teljesítjük.
Tudom, hogy Isten vezetett arra, hogy levelemen és imádságaimon keresztül másoknak segítsek. Ha engedünk Isten unszolásának, számtalan lehetőséget fogunk találni, hogy Isten szeretetét apró dolgokban kifejezzük.

Imádság: Örökké szerető Istenünk, te vagy egyedül a mi vigaszunk. Nyisd meg szívünket, hogy észrevegyük jelenlétedet életünkben. Segíts, hogy tovább tudjuk adni szeretetedet másoknak azáltal, hogy imádkozunk értük és kinyújtjuk feléjük kezünket. Ámen.

Isten gyermekein keresztül vigasztalást nyerhetünk és megnyugodhatunk Isten szeretetében.

Alexius Lee (Calcutta, India)
IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK SZOMORÚAK!
<<-- Előző nap Következő nap -->>1Kor. 12,12-27.
Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb: „Mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része”, vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül: „Mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része”, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás?
Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek: „Nincs rád szükségem”, vagy a fej a lábaknak: „Nincs rátok szükségem!” Ellenkezőleg: a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek: az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe: az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.