Make your own free website on Tripod.com
2001 április 14. szombat
Ef 2,4-10.

TÖKÉLETES

Kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. (Ef 2,8-9)

Az első látásra megszerettem. Tökéletes volt. Caden Samuelnek hívják, és ő az én unokám. Csak 20 perce volt még e világon, és semmit sem tett azért, hogy kiérdemelje szeretetemet. És a jövőben sem tehet semmit, ami meggátolna abban, hogy szeressem őt. Mindig abban a biztos tudatban lehet, hogy a családunkhoz tartozik és szeretik.
Isten kegyelme is ilyen. A Jézus Krisztusban való hit által Isten családjába születünk. Isten kegyelme elfogad minket úgy, ahogy vagyunk, felkínálja szeretetét ajándékként, amelyet magunktól nem érdemelnénk meg. De ennek a szövetségnek nagy ára van: Isten fiának élete és halála. Isten tökéletes gyermeknek lát bennünket, nem a cselekedeteink miatt, hanem azért, mert Jézus Krisztus által az ő családjához tartozunk.
Az unokám, Caden, már tökéletes az én szememben. Ő még nem tudja, mi mindent jelent az, hogy családunk, az Isten családjának része lehet, de meg fogja tanulni. Naponként az lesz az imádságom, hogy fogadja el Jézust Megváltójának és Urának, és éljen az Isten által felkínált szeretettel és üdvösséggel.

Imádság: Istenünk, köszönjük az üdvösség ajándékát. Segíts, hogy mindig szem előtt tartsuk, amit Fiad értünk tett. Ámen.

Isten velünk való közössége értékesebb, mint a mi munkánk.

Robert M. White (Texas, USA)
IMÁDKOZZUNK A NAGYSZÜLŐKÉRT!


<<-- Előző nap Következő nap -->>Ef. 2,4-10
De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek! - és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.