Make your own free website on Tripod.com
2001. április 19. csütörtök
1Pt 1,3-9.

JÉZUST LÁTNI

Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala. (Kol 3,17)

Egyik reggel, miután imádkoztam és áhítatot tartottam, arra gondoltam, bárcsak igazából láthatnám Jézust, itt a nappalimban. Amikor kinyitottam a szememet, a tekintetem a frissen összehajtogatott mosott ruhára tévedt, amit a férjem rakott a kanapéra.  Megértettem, hogy abban, amit a férjem oly sok szeretettel tett, Jézust láthatom.
Ha valamit szeretetből teszünk, Jézus jelen van. Ahhoz, hogy „lássam” Jézust, csak a körülöttem élő emberek mindennapos cselekedeteit kell észrevennem.
Amikor felnőtt gyermekeink telefonálnak, hogy egy kicsit beszélgessünk, vagy a férjem ellenőrzi az olajszintet az autómban, vagy elviszem idős édesanyámat vásárolni vagy vacsorázni, Jézus jelen van.
Amikor felismerjük Krisztus jelenlétét a kedvesség és szeretet által vezérelt percekben, lehetőséget kapunk arra, hogy Jézus különleges szeretetét a tágabb világgal is megismertessük.

Imádság: Édes Istenem, segíts, hogy észrevegyem és tükrözzem szeretetedet a szürke hétköznapokban. Ámen.

Megtapasztalhatjuk Jézus különleges jelenlétét a mindennapokban.

Linda Parsons (Pennsylvania, USA)
IMÁDKOZZUNK, HOGY JÉZUS SZERETETÉT LÁTHASSUK AZ OTTHONUNKBAN!


<<-- Előző nap Következő nap -->>1Pt. 1,3-9
Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.
Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.