Make your own free website on Tripod.com
2001. április 30. hétfő
ApCsel 1,6-10.

SZERTE A VILÁGON

…imádkozzatok egymásért… Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. (Jak 5,16)

Ki ne szeretné beutazni a világot és évente száznál is több országba eljutni? Nekem már több mint 40 éve sikerül. Hogyan?  Imáimon keresztül eljutok az Amerikai Egyesült Államok minden egyes államába. Egy egyházi imanaptárat használok. Minden nap imádkozom a különböző országokban működő missziókért és misszionáriusokért. Milyen csodálatos, hogy imáimon keresztül részese lehetek ezeknek a szolgálatoknak!
A múlt héten például egy alaszkai gyülekezetért, egy kongói konferenciáért, és a tanzániai misszionáriusok munkájáért imádkoztam. S ugyancsak a Kambodzsában, Oroszországban és Amerikában szolgáló testvérekért.
Az imán keresztül segíthetünk betölteni Jézus parancsolatát: „Tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig” (ApCsel 1,8). A másokért való imádság változást hoz saját életünkben is.
Nem lehetünk mindannyian misszionáriusok más országokban. De mégis részünk lehet a misszióban, ha az evangélium üzenetének terjesztéséért mi is imádkozunk.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy adományainkkal, életünkkel és imádságainkkal részei legyünk a Krisztus testének. Jézus nevében kérünk. Ámen.

Az ima összeköt minket a világ más részein élő hívőkkel.

George Megill (Észak-Karolina, USA)
IMÁDKOZZUNK A MISSZIONÁRIUSOKÉRT!


<<-- Előző nap Következő nap -->>ApCsel. 1,6-10
Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: „Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a királyságot Izráelnek?” Így válaszolt: „Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában,