Make your own free website on Tripod.com
2001. augusztus 2. csütörtök
Róm 5,6-11.

REJTETT AJÁNDÉK

Tudniillik a pogányok örököstársaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is Krisztus Jézusért az evangélium által. (Ef 3,6)

Néha, mikor ajándékot kapunk, szinte észre sem vesszük. Nem azért kapjuk, mert erőfeszítéseket tettünk, vagy beterveztük őket. Gondoljunk Isten szeretetének ajándékára, mely sokszor váratlan helyeken és időpontokban, meglepetésszerűen érkezik hozzánk.
A szomszédom nagy élvezettel gondozza virágait a kertjében. Habár egy magas kerítés választja el a mi kertünktől az övét, egy kis lyukon keresztül egy futónövény sötétzöld levelei kúsztak át szépséget hozva hozzánk.
Ez a virág elgondolkodtatott, hogy néha Isten milyen találékony módon lép az életünkbe. Talán megpróbáljuk kizárni Istent az életünkből, ő mégis utat talál a szívünkhöz. A szeretet apró indái érkeznek gondolatainkba és lelkünkbe, megosztva velünk Isten nagyságát és kegyelmét, amíg fel nem ismerjük jelenlétét. Akár csendesen, akár nyíltan érkezik hozzánk a szeretet, szépséget és gyógyulást hoz egész bensőnkbe, ha engedjük.

Imádság: Köszönjük, Urunk, hogy megosztod magad velünk. Nyisd meg szívünket, hogy a tőled kapott szeretettel bizonyságot tehessünk rólad másoknak. Ámen.

Keresd meg, hol áramlik Isten szeretete az életedbe.

Joe Ed Lamb (Texas, USA)

ADJUNK HÁLÁT ISTEN SZERETETÉÉRT!


<<-- Előző nap Következő nap -->>Róm. 5,6-11.
Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt ezenkívül még dicsekszünk is az Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában.