Make your own free website on Tripod.com
2001. augusztus 3. péntek
Jer 18,1-5.

ISTEN KINCSEI

Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. (Fil 1,6)

Nagyapám két méter magas, kemény kötésű, tejgazdaságot vezető gazda volt. Kezei érdesek lettek az évek során a mindennapi fárasztó munkától, de még mindig elég fürge volt, hogy kifényesítse és összerakja a régi kiszuperált szerszámait.
Visszaemlékszem egy szerszámos doboz tartalmára, amelyet nagyapám aukción vásárolt egy dollárért. Elnéztem a kupac rozsdás fémet törött darabjaival és éles széleivel. Azt gondoltam magamban, mennyi ócskaság! Viszont papa izgalommal nézte őket. Ő nem szemetet látott bennük, hanem hasznos, szép, antik darabokat.
Állhatatos tisztogatása és fényezgetése jutalmául a szerszámok úgy néztek ki, mintha újak lennének, készen állva a használatra. Papa műhelye tele volt száz meg száz ilyen hasznos szerszámmal, amiket a rozsdás kupacokból mentett meg.
Isten hasonló módon ment meg minket. Töröttnek, rozsdásnak, használhatatlannak tűnhetünk, de ő értéket lát bennünk. Szeretete és kitartó tisztogatása által átváltozunk hasznos eszközeivé, betöltve teremtésünk célját.

Imádság: Köszönjük, Urunk, hogy mindnyájunknak értéket és célt adtál. Add, hogy hasznos eszközök lehessünk a te kezedben. Ámen.

Isten hasznos eszközeivé kíván tenni bennünket.

Penelope R. Sanders (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK PROBLÉMÁS GYEREKEKKEL ÉS FIATALOKKAL FOGLALKOZNAK!


<<-- Előző nap Következő nap -->>Jer. 18,1-6.
Ezt az igét mondta az ÚR Jeremiásnak: Menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igéimet. Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen dolgozott a korongon. De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Ekkor így szólt hozzám az ÚR igéje: Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izráel háza, mint ez a fazekas? Így szól az ÚR: Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izráel háza, mint az agyag a fazekas kezében.