Make your own free website on Tripod.com
2001. augusztus 5. vasárnap
Ézs 55,6-11.

LELKI HOMÁLY

Csak ő tudja, milyen úton járok. Ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok. (Jób 23,10)

A nap fényesen átragyog a szélvédőmön. Gyönyörű nap van. A fák vörösbe és aranyba öltöztek. Egy őz szökellve eltűnik a sűrűben. Egy mókus ugrál az árokban. Isten keze munkája kézzelfoghatóan ott van mindenben, amit látok.
Ahogy a komp végállomását elérem, a kora reggeli köd álmosan megpihen a víz felszínén. Úgy érzem, mintha egy új világba léptem volna, amely beburkol egy áthatolhatatlan fehér ködbe. A láthatatlan veszélyek elkerülésére a kapitány radart használ, óvatosan átkormányozza a csatornán a hajót, és a kompot biztonságosan a rendeltetési helyére vezeti. Hálás vagyok a kapitány jártasságáért.
Mindnyájan élvezzük a lelki világosság időszakait az életünkben. Nagyon könnyű hálásnak lenni, ha a dolgok jól mennek. De előbb vagy utóbb nehézségekkel kell majd szembenéznünk. Belesüllyedhetünk egyfajta lelki ködbe, amin nem látunk át. Lehet, hogy Isten bölcsességét is megkérdőjelezzük. Ugyanakkor a nehézségek lehetőséget adhatnak arra, hogy Istenben bízzunk és megpihenjünk gondoskodásában, tudva, hogy ő ismeri az utat.

Imádság: Istenünk, segíts benned bízni, amikor úgy érezzük, hogy lelki homály vesz körül bennünket. Te vagy a bölcs kapitány. Ámen.

Rólunk az egyedüli Isten gondoskodik, aki ismeri az utat.

Grace Fox (Brit Columbia, Kanada)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEHÉZ IDŐKET ÉLNEK ÁT!


<<-- Előző nap Következő nap -->>Ézs. 55,6-11.
Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az ÚRhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.