Make your own free website on Tripod.com
2001 február 17. szombat
Olvassuk: 1Kor 13,1-7.

 SEMMISÉG

Az Úr ezt mondta Sámuelnek: ... Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme elõtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. (1Sám 16,7)

Egy fiatalember állt az ajtóban. Haja élénk lila volt. Az orrában, az ajkában és a
szemöldökében ékszert viselt. Kemény fickónak tûnt.

Valószínûleg szörnyûnek találtam volna, ha a gyermekeim nem lettek volna ugyanígy “feldíszítve”. A hétvégék a házunkban úgy néztek ki, mint a “Csillagok háborújának” jelenetei. A legtöbb ember persze megbámulta ezeket a fiatalokat. Nem voltak hajlandóak foglalkozni azzal, hogy ezeket a fiatalokat megvédi-e valaki vagy elvesznek, fáj-e nekik valami, vagy csak szórakoznak. Talán én is így reagáltam volna, mielõtt a gyerekeim befestették a hajukat. De Isten rajtuk keresztül megtanított, hogy a szeretet elnézõ másokkal szemben, elnézni a lila hajat és minden mást is.

Az ajtóban rámosolyogtam a fiatalemberre, és azt mondtam: “Milyen szép árnyalatú lila. A fiam haja zöld volt.” Hirtelen széles mosoly terült el az arcán. “Köszönöm” – mondta, amint nyitva hagyta nekem az ajtót. Amikor megköszöntem az udvariasságát, azt válaszolta: “Ó, semmiség”. A kedvesség semmiségnek tûnik. Valójában azonban Isten szeretetének a kifejezõdése lehet.

Imádság: Mindenek Teremtõje, taníts meg bennünket, hogy hogyan fejezhetjük ki elõítéleteink helyett a te szeretetedet. Ámen.

Isten szereti a lila hajú és felékszerezett testû embereket is, nekünk is szeretnünk kell õket.

Linda Apple (Arkansas, USA)
IMÁDKOZZUNK LAKÓHELYÜNK FIATALJAIÉRT!


<<-- Elözõ nap Következõ nap -->>1Kor. 13,1-7
Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengõ érc vagy pengõ cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tûzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltûr.