Make your own free website on Tripod.com
2001 február 19. hétfõ
Olvassuk: Fil 2,13-18.

ITT A FÖLDÖN

Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. (Fil 2,14)

Éppen a reggeli kávém mellett idõztem, amikor kopogást hallottam. Kinyitottam az ajtót, és mielõtt még bármit is mondhattam volna, angol bull terrierünk egyenesen az utcára rohant. Elõtte még hátra-fordult, bûnbánó arccal rám nézett és eltûnt.
Felkaptam teherautónk kulcsait és elkezdtem körözni az utcá-kon a kutya után kutatva, amelyrõl azt kívántam, bárcsak kiebrudal-tam volna már. Negyvenöt perc múlva megjelent a két méteres hóku-pacok között. Annak ellenére, hogy reszketett a hidegtõl, kelletlenül szállt be a kis teherautóba.
Egyszer valaki azt mondta, hogy egy keresztyén legfontosabb feladata sokszor egy jelentéktelen vagy váratlan dolog elvégzése, ami arra a napra rendeltetett. Keresés közben panaszkodó, nyafogó szavak áradtak belõlem egészen addig, míg eszembe nem jutott, hogy éppen az ilyen hétköznapi kellemetlenségekben nyilvánul meg, mennyire sikerül megélnünk a vasárnapi istentiszteletek üzenetét.
Az akadályok bosszanthatnak bennünket, de elhatározhatjuk, hogy ezekben is Istent akarjuk keresni. Bizonyosak lehetünk jelenlétében akkor is, ha defektes autógumival, hóviharokkal, késõi találkozókkal, kígyózó sorokkal, zaklató telefonhívásokkal van dolgunk, vagy éppen egy menekülõ kutyát kell üldöznünk.

Imádkozzunk: Drága Istenünk, segíts felismerni Téged a hétköz-napjaink szokásos történéseiben. Ámen.

Isten velünk van életünk legkisebb kellemetlenségeiben ugyanúgy, mint a katasztrófákban.

Rose Brandon (Ontario, Kanada)
IMÁDKOZZUNK MINDENNAPI HARCAINKÉRT!


<<-- Elözõ nap Következõ nap -->>
Fil. 2,13-18
Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az õ tetszésének megfelelõen. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Sõt ha italáldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal; de ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt.