Make your own free website on Tripod.com
2001. február 22. csütörtök
Olvassuk: Mt 6,25-34.

KIMERÜLT AGGODALMASKODÓK

Ne aggódjatok az életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. (Mt 6,25)

Rengeteget aggódtam a gyermekeimért, amikor már abba a korba értek, hogy fára másztak, lovagoltak, autót vezettek és a függetlensé-güket hangoztatták. A pénzügyeink is aggasztottak, hogy vajon hol-nap lesz-e elég pénzünk. A nyugtalankodásaim gyakran rettegéssé fajultak, nem egyszer pedig pánik vett erõt rajtam, ami után egy teljes érzelmi kimerültség következett.
Az évek során megtanultam, hogy ha a következõ négy lépés követem, csökkenthetem az aggodalmamat: Elõször is megállok és megköszönöm az Úrnak, bármi történik is, és emlékeztetem magam, hogy õ irányít mindent. Másodszor, minden nap végén leteszem összes félelmemet, tudatosan Isten gondviselésére bízva az embereket és helyzeteket. Harmadszor, a rendszeres bibliatanulmányozás által megtöltöm elmémet az Úr ígéreteivel, melyeket soha nem szeg meg. Negyedszer, amint a munkámat végzem, elképzelem, hogy Jézus ott áll mellettem, erõt ad, amikor kimerült vagyok, és segít azáltal, hogy egyszerre csak egy lépést kell megtennem. Talán ez másoknak is segíthet.
Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy megígérted, velünk leszel. Kérünk, vedd el a félelmeinket, és küldd el a te békessége-det. Ámen.

Kiszoríthatjuk szorongásainkat az életünkbõl, ha Isten szeretetére és hûségére figyelünk.

Jane E. Maxwell (New York, USA)
IMÁDKOZZUNK AZ AGGODALMASKODÓKÉRT!
<<-- Elözõ nap Következõ nap -->>
Mt. 6,25-34
„Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csûrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja õket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsõségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezõ füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitûek?” „Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek elõször az õ országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.”