Make your own free website on Tripod.com
2001. február 25. vasárnap
Olvassuk: Ef 4,11-16.

A HÓ

És Õ „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét má-sokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egysé-gére. (Ef 4,11-13)

Arkansasban nem látni túl sûrûn havat. Ötéves voltam, amikor elõször hóesést láttam. Bátyám megmutatta a hópelyheket egy na-gyítón keresztül, és elmagyarázta, hogy nincs két egyforma. Milyen elbûvölõ! Habár nem találtam megfelelõ szavakat érzéseim kifejezé-sére, megdöbbentett Isten precíz és bonyolult mûvészete, melyet olyan bõkezûen kitöltött földünkre.
Most, mint idõs ember, az idõjárástól függetlenül minden reggel sétálok egyet testedzésképpen. A napokban a hóban sétáltam, és késztetést éreztem arra, hogy összehasonlítsam a havat a gyülekezet-tel. Mindegyik hópehely bonyolult és egyedülálló, a hó mégis egyen-letes takarót képez a földön. A gyülekezet is egyedi és különleges tagokból áll, Istentõl kapott csodálatos ajándékokkal felruházva. Mégis együtt kamatoztathatjuk ajándékainkat a gyülekezet egységé-nek építésére, hogy a világ megláthassa Isten szeretetét bennünk.
Imádság: Hatalmas és dicsõséges Istenünk, kérünk, adj alkalma-kat, hogy mindannyian együtt munkálkodhassunk egyházad egy-ségéért. Ámen.

Mindegyikünk egyedülálló módon járul hozzá Krisztus testének építéséhez.

Daniel G. Ford (Arkansas, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK HELYÜKET KERESIK A GYÜLEKEZETBEN!

<<-- Elözõ nap Következõ nap -->>
Ef. 4,11-16
És õ „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnõttkorra, a Krisztus teljességét elérõ nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestõl õhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az õ hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelõen mûködve gondoskodik önmaga növekedésérõl, hogy épüljön szeretetben.