Make your own free website on Tripod.com
2001. július 2. hétfő
Kol 4,2-6.

MEGHALLGATOTT IMÁDSÁG

Imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. (Fil 4,6-7)

A lelkészem megkért, hogy a húsvét reggeli istentiszteleten igét hirdessek a gyülekezetben. Nagyon izgatott voltam, hiszen kevés tapasztalatom volt a prédikálásban. Amikor felmentem a szószékre, remegett a kezem és a hangom, de néhány perc múlva bensőmben egy hangot hallottam, amely bátorított, hogy nyugodjak meg és örüljek a szolgálatnak. Beszéd közben békesség töltötte be a szívemet.
Az istentisztelet végén egyik barátom odajött hozzám és ezt mondta: „Imádkoztam érted a múlt héten, hogy nyugodj meg, és örömmel tudj ma prédikálni.” Azt válaszoltam neki, hogy szinte ugyanezek a szavak jutottak eszembe és segítettek a prédikáció közben.
Gyakran nem ismerjük az imákat, melyeket mások értünk mondanak, de ha békességet találunk a próbák idején, hálát adhatunk Istennek a meghallgatott imádságokért.

Imádság: Köszönjük, Istenünk, azokat a testvéreket, akik hűségesek a másokért mondott imádságban. Add, hogy mi is kipróbáltak legyünk ebben a szolgálatban. Ámen.

Valakinek szüksége van imádságomra a mai napon!

Kay E. Campbell (Kentucky, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK IGÉT HIRDETNEK EZEN A HÉTEN!

<<-- Előző nap Következő nap -->>Kol. 4,2-6.
Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok, hogy azt hirdethessem. Bölcsen viselkedjetek a kívül állók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni.