Make your own free website on Tripod.com
2001. július 17. kedd
Zsid 12,12-15.

KEGYELEM A KITARTÁSHOZ

A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádságban állhatatosak. (Róm 12,12)

Évekkel ezelőtt fiunk bizonyítványában a tanár így jellemezte nyelvtanból elért eredményét: „Helyesírás gyenge, Johnnak álhatatosan kell gyakorolnia!” Mikor észrevettem, hogy a tanár hibásan írta le az „állhatatos” szót, azt mondtam fiamnak, „Látod, ez a szó mindenkire vonatkozik!”
Az élet egyik legszomorúbb látványa, ha egy férfi vagy egy nő, csodálatos kezdés után kudarcot vall az állhatatosságban. Példaként említhetnénk egy politikust, aki nagy sikereket ér el és vélhetően fantasztikus jövő várományosa. De ahelyett, hogy állhatatos lenne felfelé ívelő életpályáján, váratlanul börtönben végzi korrupció vádjával, karrierje romokba hever.
Ám a kitartás fontos a magánéletben is. Mindannyian tudjuk, akik házasok vagyunk, hogy nem minden a csodálatos esküvő. A családjaink igénylik a folyamatos és hűséges gondoskodásunkat, állhatatosságunkat. A tanulásban, a hitben való növekedésünkben is kitartónak kell lennünk.
Pál apostol az efézusiakhoz írt levelének záró szakaszában írja: „Erősödjetek meg az Úrban… legyetek éberek teljes állhatatossággal” (Ef 6,10.18). Az állhatatosság ajándék, melyet Urunktól kapunk.

Imádság: Istenünk, hadd tudjuk befogadni az állhatatosság kegyelmi ajándékát. Jézus nevében kérünk. Ámen.

Az állhatatosság Isten kegyelmének munkája életünkben.

Kenneth G. Greet (Anglia)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK KÖNNYEN FELADJÁK!

<<-- Előző nap Következő nap -->>Zsid. 12,12-15.
Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.