Make your own free website on Tripod.com
2001. július 23. hétfő
Gal 6,1-10.

KÜLÖNÖS ÉRZÉKENYSÉG

Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. (Fil 2,4)

Egy beszélgetés alkalmával valaki elismerőleg azt mondta egy távollévő asszonyról: „Az az asszony egy szeizmográf. Átérez bármilyen megrázkódtatást, legyen az egy utcájában történt biciklibaleset, vagy egy földrengés a világ másik végén.”
Még sohasem hallottam ehhez hasonló jellemzést, de nagyon megtetszett. „Szeizmográf emberek” – illik ez a leírás néhány általam ismert keresztyénre is, akik különös érzékenységgel viseltetnek a szükségben lévők iránt. A körülöttünk lévő világban nincs elég szeretet, de ezek a különösen könyörületes emberek szeretetből túlóráznak. Tudják, hogy nincs elég megértés, így ők hosszabb időt szánnak mások meghallgatására. Tudják, hogy kevés a szívesség, ezért ők apró tettekkel kifejezésre juttatják, hogy törődnek másokkal. A „szeizmográf emberek” testesítik meg, amiről a filippibeliekhez írt levél idézett szakasza szól. Lélekben megnövekedtek, hogy mindig érzékenyek lehessenek a szükségben lévők iránt, és a mások hasznát tarthassák szem előtt.
Ismerek néhány ilyen embert. Te is ismersz? Szeretnék egy lenni közülük.

Imádság: Szerető Atyánk, tégy bennünket érzékenyebbé mások szüksége iránt. Ha érezzük indításodat, adj akarást, hogy cselekedjünk az érdekükben. Ámen.

Hogyan válhatnék nyitottabbá mások öröme és szomorúsága iránt?

Maxie D. Dunnam (Kentucky, USA)
IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK SEGÍTSÉGRE SZORULNAK!
<<-- Előző nap Következő nap -->>Gal. 6,1-10.
Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél. Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza.
Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.