Make your own free website on Tripod.com
2001. július 25. szerda
Jób 12,7-10.

A KÖRÜLÖLELŐ ISTEN

(Az Ige) kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. (Jn 1,2-3)

A korai egyházban a kelta keresztyéneknek jellegzetes képük volt Istenről, és ez ma is olyan valóság, mint 1500 évvel ezelőtt. A teremtő Isten jelenvaló minden életben, az élő Krisztus mindig mellettünk van, és a Szentlélek jelenléte is állandó az életünkben.
A kelta keresztyének tudatában voltak Isten körülölelő jelenlétének. Ezt a körülölelést „Caim”-nek nevezték el. Bajok idején ezt a szimbólumot rajzolták a homokba, kifejezésre juttatva Isten körbefogó jelenlétét, mellyel szerető karjaiban tartja őket. Jézus vágya, hogy „mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned” (Jn 17,21), szintén ezt a mindent körülölelő isteni szeretetet tükrözi.
Valaki megkérdezte egy barátomtól, lelki életének mi az erőforrása. Ő azt válaszolta, hogy Isten megtalálható minden életben, minden élethelyzetben, körülölel és biztonságban tart. Ő kelti életre a minket körülvevő szépséget és az egymás iránti szeretetünket.
Mivel Isten az élet minden formájában megtalálható, arra hivatattunk, hogy minden szükségben lévővel törődjünk. Krisztust megtaláljuk a barátban és az idegenben is.

Imádság: Teremtő Istenünk, végy körül minket békességeddel, szereteteddel és hatalmaddal. Ámen.

Krisztus hív, hogy segítsünk másokon.

Edith Loane (Dublin, Írország)

IMÁDKOZZUNK ÍRORSZÁG NÉPÉÉRT!

<<-- Előző nap Következő nap -->>Jób. 12,7-10.
Kérdezd csak meg az állatokat, azok is tanítanak, és az égi madarakat, azok is tudósítanak. Vagy elmélkedj a földről, az is tanít, a tenger halai is beszélnek neked. Ki ne tudná mindezekről, hogy az ÚR keze alkotta őket? Az ő kezében van minden élőnek a léte és a minden emberi testnek adott lélek.