Make your own free website on Tripod.com
2001. július 26. csütörtök
Jer 29,4-14.

ÉLETMOTTÓ

Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon egyengetni fogja ösvényeidet. (Péld 3,5-6)

Nyolc-kilenc éves koromtól fogva gyakran gondoltam a jövőre. Számos dolog volt, amit szerettem volna megvalósítani, sok minden akartam lenni, de nagyon türelmetlen voltam. Tudni akartam, – olykor elkeseredetten –, hogy mit tartogat a jövő.
Egy vasárnap este vendégünk volt a gyülekezetben és beszélt a fiatalokkal. Már elfelejtettem az asszony nevét, de világosan emlékszem arra, hogy mit mondott. A Példabeszédek könyve 3. fejezetéből olvasott fel két versszakot. „Bízzál az Úrban teljes szívből…” Az a gondolat, hogy először bíznunk kell, és azután Isten vezetni fog minket, teljesen új volt számomra.
A vendég ablakot nyitott számomra azon az estén, és az Úr szavát ismertette meg velem, amely végigkísérte egész életutamat. A Péld 3,5-6 az életem mottójává vált. Tudom, hogy nem mindig bíztam teljes szívből Istenben, de amilyen mértékben ezt megtettem, Isten úgy egyengette utamat, és egy olyan világba vezetett el, amelynek létezéséről soha nem is álmodtam. Ő ma is kínál olyan lehetőségeket, amelyeket korábban el sem tudtam képzelni.

Imádság: Édes Istenünk, segíts teljesen ráhagyatkozni ígéreteidre, vezess és irányíts, amikor benned bízunk. Ámen.

Isten egy lehetőségekkel teli jövőt kínál fel nekünk.

Joe Hale (Észak-Karolina, USA)
IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK A FIATALOK KÖZÖTT SZOLGÁLNAK!
<<-- Előző nap Következő nap -->>Jer. 29,4-14.
Így szól a Seregek URa, Izráel Istene az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába: Építsetek házakat, és lakjatok bennük! Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét! Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok! Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat! Szüljenek azok fiúkat és lányokat! Szaporodjatok, és ne fogyjatok! Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az ÚRhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is!
Ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira! Mert hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben; nem küldtem őket - így szól az ÚR. Ezt mondja az ÚR: Majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.
Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem - így szól az ÚR -, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak - így szól az ÚR -, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket.