Make your own free website on Tripod.com
2001. július 28. szombat
Lk 9,1-6.

REMÉNYEK ÉS ÁLMOK

Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. (Mk1,15)

Mindig megrendít, ha menekülttáborokban sorakozó éhező, elhagyatott, rettegő, néha teljesen reményt vesztett férfiakat, nőket és gyermekeket látok. Szívet tépő kép ez, hiszen az élet a reménytől függ.
Az Egyesült Királyságban „Remények és álmok” címmel egy keresztyén musical járja az országot, bátorítva az embereket, hogy gondoljanak vágyaikra. Az álmok olyan dolgok, amiket szeretnénk, ha megtörténnének, de sajnos nem mindig válnak valóra. Álmodhatunk gazdagságról, autóról, világkörüli utazásról. A reményeink is olyanok, mint az álmok. Ám sokkal sürgetőbbek, életbevágóan fontosak számunkra, és imádságainkban is megfogalmazódnak. Az új millennium arra hív, hogy átgondoljuk, mi a valódi értéke mindannak, amit remélünk.
Jézus reménysége az „Isten országa” kifejezésben tükröződik, mely akkor jön el, ha Isten törvénye és akarata megvalósul mennyen és földön. A „jó hír” az, hogy Krisztusban a reménység beteljesedik. Őbenne valóság az Isten országa, ő gyógyulást és teljességet hoz. Akik Krisztusban hisznek, részesei az Isten országának.

Imádság: Reménység Istene, adj hitet és erőt, amikor a te országod eljövetelén munkálkodunk. Ámen.

A hit tartalmat ad reményeinknek és bizonyosságot a nem látott dolgok felől.

John Barret (Cambridgeshire, Nagy-Britannia)

IMÁDKOZZUNK A MENEKÜLTEKÉRT!

<<-- Előző nap Következő nap -->>Lk. 9,1-6.
Miután összehívta a tizenkettőt, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett, és a betegségek gyógyítására. Aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyógyítsanak. Ezt mondta nekik: „Semmit ne vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, két-két alsóruhátok se legyen. Amikor betértek egy házba, ott maradjatok, és onnan induljatok tovább. Ha valahol nem fogadnak be titeket, amikor kimentek abból a városból, verjétek le még a port is lábatokról, bizonyítékul ellenük.” Útra keltek tehát, és jártak faluról falura, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt.